Osallisuutta, iloa ja toimintakykyä tietotekniikalla

Wantterat vauhdissa

Aktiivisuusrannekkeilla motivaatioita hyvinvointiin. Yhteistyöpilotti Käpyrinne ry:n kanssa. Teknisenä tukena Enter ry:n opastajat. Pilotin esittely.

Tabletti taipuu

Päätavoitteena on iäkkäiden hyvinvoinnin, osallisuuden ja toimintamahdollisuuksien edistäminen. Lisätavoitteena on mahdollistaa ammattilaisille uudenlaisia toiminta- ja työtapoja, joilla tukea iäkkäitä digitaalisissa palveluissa ja mahdollisuuksissa käyttää sekä löytää niitä.
Pilotin esittely.
Katso pilotissa saatuja tuloksia.

MoveOn - iäkkäiden hyvinvoinnin etävalmennus

Puolen vuoden mittainen MoveOn -terveys- ja hyvinvointivalmennus toteutettiin yhteistyössä Movendos Oy:n sekä Helsingin kaupungin Myllypuron palvelukeskuksen kanssa.

- MoveOn toimintamalli Innokylässä
- MoveOn - loppuarviointi (pdf)
- Tunnelmia matkan varrelta (video)

Liikkuva kuva-pilotti

Ylisukupolvisessa työskentelyssä lomittuvat virittäytyminen elokuvalliseen kerrontaan, tanssi ja mobiililaitteilla kuvaaminen.
Pilotin esittely.
Liikkuva kuva YouTubessa

Muistinpas pelata

Helsingin Alzheimer-yhdistys ry:n miesten ryhmä testaa mobiilipelejä. Yhteistyöpilotti Liikunnan iloa -hankkeen kanssa (syksy 2016).

Tietoa ja taitoa mobiilisti

- Iloa ja hyötyä mobiilisti WorkShopit yhteistyötahoille (yhteistyö Lähiverkko-hankkeen kanssa)
- Senioreiden atk-opastus Myllypurossa
- Info- ja opastustilaisuudet
- Yhteistyö Enter ry:n kännykkäopastajan kanssa

Tablettisovelluksia verkossa

Iäkkäille sopivia sovelluksia - iPad apps for elderly

Lisätty todellisuus -työpajat iäkkäiden kanssa

Virtuaalitodellisuuden työpajoja